+46 (0)709 999 507 kontakt@cognatio.eu

Vad är vi bra på?

Vi arbetar hands-on för att få ett långsiktigt och hållbart bolag på kortast möjliga tid. Vi hittar det snabbaste sättet att få ut produkten på marknaden. Vi äger idag säljkanaler som vi kan sätta in i projekt. Vi har stor erfarenhet av att skapa nya säljkanaler och skapar förutsättning för en hållbar affärsmodell med löpande och up-front intäkter.

Cognatio startades av entreprenörer som arbetat tillsammans i över 20 år.

Vi arbetar med nya och befintliga bolag och idéer. Vi hjälper således människor med startups men också bolag som vill ta sin produkt, sitt koncept till nästa nivå. Detta görs främst genom att gå in med operativ kraft baserat på behov men också med kapitaltillskott. Cognatio har mer än 15 års erfarenhet av att bygga och förvalta entreprenörsdrivna bolag (Se våra case). 

Vi Erbjuder:

 • Möjlighet att sätta in operativ arbetskraft
 • Kapitaltillskott (Läs mer om vår värderingsmodell)
 • Styrelsearbete
 • Hjälp och stöd till unga entreprenörer
 • Praktik
 • Föreläsning om Entreprenörskap

Våra kompetenser

 • VD och företagsledning
 • Organisation, struktur och rutiner
 • Styrelse och ledningsarbete
 • Affärsutveckling – Framtagning samt förbättring av affärsmodell
 • Ekonomisk styrning
 • PR och Marknadsföring
  • Grafisk profil
  • SEO
  • Sociala medier
 • Försäljning och utveckling av säljkontor
 • Kapitalanskaffning
 • Rekrytering av nyckelperson

Ställ dig frågan: Äger jag helst 80% av 1mkr eller 20% av 10mkr?

Vår värderingsmodell

Låt oss klargöra direkt: -Vi är inte det traditionella investmentbolaget som bara stoppar in stora summor pengar för att utveckla en produkt under en lång period. Då finns det andra investmentbolag som är bättre än vi. Vi arbetar istället, hands on, för att få ett friskt bolag på kortast möjliga tid. Få ut produkten på marknaden, skapa säljkanaler

Vi är inte intresserade av bolag som påstår sig vara värda 20mkr för att man kommit på en bra idé. Om ni inte tjänar, men kostar pengar så värderar vi oftast inte bolag på samma sätt som många andra.

Vi vet att många (alla) entreprenörer har fantastiska idéer. Vi vet att dessa idéer KAN vara värda 100mkr. Problemet med företag som startar med rena investmentbolag är att bolaget, enligt oss, byggs på fel sätt med en obalanserad tanke om långsiktig ekonomi.

 

Fördelning

Hur vi ser på ägarandelar beror på hur långt bolaget har kommit, hur mycket arbete och kapital vi måste tillföra. Samtidigt så ska entreprenören känna att man fortfarande äger rätt andel i sitt bolag för att bibehålla motivationen. Båda parter ska ha inställningen att man hellre äger lite mindre av en stor verksamhet med bra vinster än mycket av en verksamhet med låga resultat.